Płytki wieloostrzowe tokarskie VBMT

KOD PRODUKTU
P (stal) wartości rekomendowane
P (stal) zalecane przedziały
MGVBMT160408PGM G725
Vc: 180 m/min
Vc: 120 – 240 m/min
rodzaj obróbki: średnia, promień: 0,8
fn: 0,12 mm/rev
fn: 0,05 – 0,2 mm/rev
Ap: 0,7 mm
Ap: 0,3 – 1,5 mm