Płytki wieloostrzowe tokarskie TCMT

KOD PRODUKTU
P (stal) wartości rekomendowane
P (stal) zalecane przedziały
MGTCMT16T304PGM G725
Vc: 190 m/min
Vc: 120 – 260 m/min
rodzaj obróbki: średnia, promień: 0,4
fn: 0,12 mm/rev
fn: 0,08 – 0,2 mm/rev
Ap: 1 mm
Ap: 0,7 – 2 mm