Płytki wieloostrzowe tokarskie DCMT

KOD PRODUKTU
P (stal) wartości rekomendowane
P (stal) zalecane przedziały
M (stale nierdzewne) wartości rekomendowane
M (stale nierdzewne) zalecane przedziały
MGDCMT11T304PGM G725
Vc: 190 m/min
Vc: 120 – 260 m/min
rodzaj obróbki: średnia, promień: 0,4
fn: 0,14 mm/rev
fn: 0,08 – 0,2 mm/rev
Ap: 1 mm
Ap: 0,7 – 2 mm
MGDCMT11T304MGM G620
Vc: 130 m/min
Vc: 70 – 190 m/min
rodzaj obróbki: średnia, promień: 0,4
fn: 0,16 mm/rev
fn: 0,8 – 0,24 mm/rev
Ap: 1,5 mm
Ap: 0,5 – 2,5 mm