DFAO ELEKTROKORUND

DFAO ELEKTROKORUND STARCKE 541W/H

D (mm)
Otwór (mm)
Granulacja
16
Granulacja
24
Granulacja
36
Granulacja
40
Granulacja
50
Granulacja
60
Granulacja
80
Granulacja
100
Granulacja
120
Granulacja
150
Opakowanie (sztuki)
115
22 gwiazdkowy
25
115
22 gwiazdkowy
50
125
22 krzyżowy
25
125
22 krzyżowy
50
180
22 krzyżowy
25
180
22 krzyżowy
50